ماه چهره خلیلی، رضا رضایی، فاطمه شکری، علی یعقوبی، راشین دیدنده

14تیر

یاغی پرسپولیسی با بازیگر زن مشهور در حال جگر خوردن +تصویر

یاغی پرسپولیسی با بازیگر زن مشهور در حال جگر خوردن

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر