مایکل فلور

22اسفند

آمریکایی‌های فاقد بیمه یا به خارج پناه ببرند یا آرزوی مرگ کنند!

شاید مایکل فلور یعنی همین پیرمرد ۷۰ساله آمریکایی که پزشکان ابتدا از وی قطع امید کرده بودند وقتی بعد از دو ماه با این بدرقه از بیمارستان مرخص شد هیچوقت فکرش را نمیکرد با۱۸۱صفحه قبض در مجموع۱،۱۲۲،۵۰۱دلاری مواجه شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر