مبادلات بشردوستانه آمریکا

04آبان
مکانیسم مبادلات بشردوستانه آمریکا تله‌ای برای تحریم ایران است

مکانیسم مبادلات بشردوستانه آمریکا تله‌ای برای تحریم ایران است

معمار تحریم‌های ایران معتقد است که مکانیسم مبادلات بشردوستانه آمریکا تله‌ای برای تحریم بیشتر ایران است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر