مبالغ،

19اسفند

مبالغ بدست آمده از جشن نیکوکاری بین دانش آموزان بی بضاعت توزیع گردید

جمع آوری حدود مبلغ ۲۰میلیون تومان در مدارس شهرستان پاکدشت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر