مباني انقلاب

10شهریور

در حال حاضر مرز اصولگرایان با سایرین مبانی انقلاب است

وزیر سابق نیرو با اشاره به شاخص‌های اصولگرایی تأکید کرد: در سال ۸۸ در کشورمان فتنه‌ای رخ داد و مواضع همه در رابطه با آن مشخص شده است، ‌انقلاب و نظام در سال ۸۸ تهدید شد لذا باید دید که افراد چه موضعی در قبال فتنه اتخاذ کرده‌اند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر