مبل

15اردیبهشت

فتوایی عجیب در مورد نشستن روی مبل

اگر در نشستن بر روی صندلی خیر و صلاح بود و موجب نزدیک شدن به خدا می شد، بدون شک صحابه این کار را انجام می دادند!

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر