متحجر

19تیر

تهدید به ترور شدم

عماد افروغ ،استاد ۵۴ ساله دانشگاه در کسوت یک روشنفکر

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر