متخلف

13دی

۷۱ واحد نانوایی متخلف پلمپ شدند

۷۱ واحد نانوایی متخلف در شهر کرمانشاه از سوی سازمان تعزیرات حکومتی پلمپ شدند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر