محمودواعظی

اظهارات نماینده ای که ۲۳هزار رای دارد: من و امضاکنندگان طرح استیضاح رئیس جمهور،هرکدام مان صدهزار نفریم!

نماینده میانه که در انتخابات مجلس دهم فقط توانسته است۲۳هزار رای بیاورد خود را مصداق یکی مرد جنگی به از صدهزار دانست!

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر