محمود فكري

جوانگرایی را ما در استقلال آغاز کردیم/ در ملوان با قلعه‌نویی همکاری نخواهم کرد

در حال حاضر استراحت می‌کنم و منتظرم پیشنهادی برسد تا آن‌ها را بررسی کنم.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر