محمود میر لوحی

ترکیب هیات رییسه شورای شهر تهران مردانه شد / کدام اعضا ریزش رای داشتند

​‌با جایگزینی آرش میلانی به جای بهاره آروین تنها زهرا نژاد بهرام از ۶ عضو خانم شورا در ترکیب هیات رییسه حضور دارد .

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر