محمود چمنی

آرای ۲۹ عضو کاندیدای شورای شهر تبریز از ۵۴۵ صندوق شمارش شده

فرماندار تبریز آرای ۲۱ عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل شورای اسلامی شهر تبریز از ۵۴۵ صندوق از ۵۸۸ صندوق را اعلام کرد و گفت: تجمیع آرای فقط ۴۳ صندوق مانده است.

اسامی ۷۲ نفر از کاندیداهای تبریز با میزان آرای کسب شده

جمع آرای مأخوذه صحیح در این حوزه انتخابیه ۵۸۸۴۳۲ بود که اشخاص زیر به ترتیب عبارتند از:

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر