مخالفان مقيم خارج

۲۵خرداد

عناصر ضدانقلاب خارج نشین با مدیریت جمهوری اسلامی تاثیر خود را از دست داده اند.

یک نماینده متواری عضو فراکسیون مشارکت اعتراف کرد عناصر ضدانقلاب خارج نشین با مدیریت جمهوری اسلامی تاثیر خود را از دست داده اند. علی اکبر موسوی خوئینی که چند سال پیش با ترتیب دادن چند موضع گیری مقدمات فرار از کشور و دریافت پناهندگی از آمریکا را فراهم کرد، در گفت وگو با رادیو زمانه […]

آمار کرونا
[cov2019]