معاش کارگری زیرسایه کرونا

04فروردین

معاش کارگری زیرسایه کرونا/ دولت به میدان بیاید/۵۰درصد کارگران ساختمانی قم بیکار شدند

در حالی که معاش بخش زیادی از کارگران از جمله کارگران ساختمانی با شیوع بیماری کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است. دولت باید به میدان بیاید و از آنها حمایت کند تا بحران کرونا به بحران معاش فرودستان تبدیل نشود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر