معامله برد – برد دولت

02شهریور
معامله برد – برد دولت با مولدسازی دارایی‌ها

معامله برد – برد دولت با مولدسازی دارایی‌ها

خوشبختانه اخیراً بر اساس پیشنهاد دولت و تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۴ راهکار جبران کسری بودجه دولت تعیین گردیده است که نه تنها می‌تواند برای تسریع و تسهیل در بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی بکار گرفته شود بلکه می‌تواند اثرات مثبتی برای دولت نیز داشته باشد و یک شرایط برد – برد را برای دولت و سازمان تامین اجتماعی فراهم آورد

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر