معان اول رییس جمهوری افغانستان

15خرداد

کرونا به دفتر و خانواده معاون رییس جمهوری افغانستان رسید

 معان اول رییس جمهوری افغانستان اعلام کرد که شماری از اعضای خانواده و دفترش به ویروس کرونا مبتلا شده و از مردم خواسته است که شرایط ایمنی و بهداشتی را بر حافظت از خود در برابر این ویروس مهلک را رعایت کنند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر