معاهدات

11بهمن
الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو امتیازات قابل توجهی را در روابط بین‌الملل به همراه دارد

الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو امتیازات قابل توجهی را در روابط بین‌الملل به همراه دارد

یک وکیل دادگستری گفت: تردیدی وجود ندارد که مزایا و محاسن الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو بسیار بیشتر از معایب یا اشکالاتی است که منتقدین به آن وارد می کنند و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو می تواند امتیازات قابل توجهی را برای کشور در روابط بین المللی به همراه داشته باشد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر