معاهده جهانی آسمان باز

20آبان
مسکو: هرگز از معاهده «آسمان‌باز» خارج نمی‌شویم

مسکو: هرگز از معاهده «آسمان‌باز» خارج نمی‌شویم

توافق مذکور را مهم می دانیم. این توافق به ویژه در برهه زمانی کنونی موجب ثبات در بسیاری از موضوعات خواهد شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر