معاهده ورسای

14اردیبهشت

کاخی که به عنوان یکی از میراث جهانی توسط یونسکو انتخاب شده‌است.+تصاویر

معاهده ورسای که به جنگ جهانی اول پایان داد در این کاخ عقد شده‌است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر