معاهده NPT

09آبان

اجازه نمی دهیم کوچکترین حقی از حقوق ملت‌ ما نادیده گرفته شود

کشور ما کشور آزادی است و دموکراسی و آزادی بیان به شکل کامل وجود دارد. همه افراد حق اظهارنظر دارند و نظرات خود را مطرح می‌کنند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر