معاون اقتصادی

28شهریور

پرسپولیس و درس عبرت از قراردادی عجیب!

پرسپولیس در شرایطی در جهت استخدام کارگزار جدیدی قدم برمی‌دارد که انتظار می‌رود مدیران این باشگاه با درس عبرت گرفتن از قرارداد قبلی، قراردادی به سود پرسپولیس امضا کنند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر