معاون بازار بورس اوراق بهادار

07مهر

چند شرکت در بورس بازار گردان دارند؟

با توجه به اهمیت ابزارهای نوین مالی در رشد و توسعه بازار سرمایه و اهمیت آن برای فعالان و سرمایه‌گذاران، گفتگوی زیر با دکتر محمود گودرزی، معاون بازار بورس اوراق بهادار حائز اهمیت خواهد بود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر