معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی

14مهر
اتصال اولین آزادراه به «بورس» با ضمانت بانک مسکن

اتصال اولین آزادراه به «بورس» با ضمانت بانک مسکن

در قالب این قرارداد شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاده راه حرم تا حرم به منظور تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز ساخت قطعه گرمسار-سمنان(از قطعات مربوط به پروژه آزاده راه حرم تا حرم) از طریق واگذاری بخشی از منافع حاصل از استفاده از ارائه خدمات عوارض آزاده قم-گرمسار اوراق منفعت به میزان ۲ هزار میلیارد ریال منتشر کرده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر