معاون تحقیقات و برنامه ریزی صندوق ذخیره فرهنگیان

27بهمن

شاکر: فرهنگیان عضو صندوق ذخیره کارت اعتباری متوازن می گیرند

معاون تحقیقات و برنامه ریزی صندوق ذخیره فرهنگیان از صدور کارت اعتباری متوازن برای فرهنگیان عضو این صندوق خبر داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر