معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان

02آبان

انتصاب مدیران جدید سازمان اداری و استخدامی کشور

رؤسای امور «حقوقی و مجلس»، «سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت»، «بازرسی، رسیدگی به شکایات و صیانت از حقوق مردم»، «امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی» و رئیس «مرکز مطالعات نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی» سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شدند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر