معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی

28بهمن
با شناسایی خانه های خالی که بیش از ۴ ماه خالی بوده اند و صاحب خانه خانه های دیگر هم دارد اخذ مالیات را اغاز کنیم

با شناسایی خانه های خالی که بیش از ۴ ماه خالی بوده اند و صاحب خانه خانه های دیگر هم دارد اخذ مالیات را اغاز کنیم

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی گفت: طبق قانون جدید از یک متر تا چندین هزار متر خانه شامل مالیات بر خانه خالی می شود و از آن مالیات اخذ می کند و فقط منوط به خانه های زیر ۱۵۰ متر نیست.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر