معاون حقوقی و پارلمانی

18دی

مکمل سردار سلیمانی در نیروی قدس سپاه را بشناسید /سلیمانیِ مستور کیست؟

رسانه‌های بیگانه البته روند ذاتی خود را در پیش گرفتند و در همان وهله اول فضاسازی را در پیش گرفتند و طرح کردند بعد از حاج‌قاسم سلیمانی قوت نیروهای قدس سپاه و بالطبع محور مقاومت چون گذشته نخواهد بود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر