معاون رئیس پارلمان آلمان

08فروردین
من از آمریکا درخواست می کنم که تحریم ها علیه ایران را حداقل به صورت موقتی کاهش دهد

من از آمریکا درخواست می کنم که تحریم ها علیه ایران را حداقل به صورت موقتی کاهش دهد

معاون رئیس پارلمان آلمان خواستار کاهش تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران در دوران بحران کرونا به منظور مقابله موثرتر این کشور با این بیماری همه گیر شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر