معاون وزیر امور خارجه ایران

07آذر
در جریان برجام یاد گرفتیم مقاومت، بیش از تمایل برای همکاری کارایی دارد

در جریان برجام یاد گرفتیم مقاومت، بیش از تمایل برای همکاری کارایی دارد

معاون وزیر امور خارجه ایران گفت: برجام در وضعیت «مراقبت‌های ویژه» قرار دارد. تا کنون نتیجه پایبندی به برجام در ظاهر اعمال تحریم‌های جدید بوده و لذا اگر قرار است چنین باشد، ما نیز شاید مجبور به تغییر رویه شویم.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر