معراجی،

12آبان

“معراجی‌ها” جای “اخراجی‌ها”

برزویه از پروژه عظیم سینمایی به نام “روز رستاخیز”‌به کارگردانی احمد رضا درویش که همچنان در سکوت خبری به سر می برد خبرداد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر