معصومه شهریاری

13آبان

مدیرمسوول روزنامه ی «بهار» آزاد شد

سعید پور‌عزیزی با سپردن وثیقه‌ی ۲۰۰میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر