معنای استقلال

19بهمن
معنای استقلال، محبوس کردن ِ مسائل اقتصادی و سیاسی درون ِ مرزهای کشور نیست

معنای استقلال، محبوس کردن ِ مسائل اقتصادی و سیاسی درون ِ مرزهای کشور نیست

استقلال به معنای رفع رابطه با دیگران نیست. ما می‌توانیم با همه کشورها رابطه داشته باشیم و استقلال خود را نیز حفظ کنیم. در حقیقت معنای استقلال زیر بار ظلم نرفتن است؛ یعنی بر اساس منابع و هویت ملی تصمیم بگیریم.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر