معوقات بازنشستگان

17شهریور

در کشور ما به بهزیستی توجه ویژه ای می شود

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: رویکرد ما در سازمان بهزیستی مدیریت نیت ها و کمک های خیریه مردم است تا به جامعه هدف برسد .جذب و متشکل کردن کمک های خیران به سمت افراد تحت پوشش ، هنر است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر