معوقه های استقلال

03بهمن

معوقه های استقلال، دغدغه بزرگ سازمان لیگ

دو دیدار معوقه استقلال به دغدغه سازمان لیگ فوتبال تبدیل شده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر