مغز انسان

26شهریور
چرا با افزایش سن، مهار و جهت گیری اجرایی بهبود می‌یابد؟

چرا با افزایش سن، مهار و جهت گیری اجرایی بهبود می‌یابد؟

مغز انسان ماهیچه نیست اما بسیار شبیه به آن عمل می‌کند. هر چه بیشتر درگیر کارهایی شویم که به توجه آن نیاز دارد، قوی‌تر می‌شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر