مفید کیایی نژاد

20مرداد

مفید کیایی نژاد: جنتی به مسائل فرهنگی اشراف کامل دارد

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از متفق القول بودن اعضای کمیسیون بر علی جنتی کاندید پیشنهادی وزارت فرهنگ خبر داد و وی را فردی آشنا با این حوزه معرفی کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر