مقبولیت نظام

26مهر

خیزهایی برای مشارکت حداکثری مردم درانتخابات آینده برداشته شده

فاطمه آلیا گفت: رقابت مردم در این راستا خواهد بود که با استفاده ازتجارب هشت مجلس گذشته، بهترین‌ها را برای مجلس نهم انتخاب کنند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر