مقدس اردبيلي

14خرداد

ازدواج عجیب پدر و مادر مقدس اردبیلی

“آورده اندکه پدر جناب مقدس اردبیلی آمده بود از آب جاری مشک را پر کند، دیدسیبی برآب روان است، گرفت و میل کرد. بعدا پشیمان شد که: این سیب البته مالک داشته،بی اجازه او چرا تصرف کردم؟حرکت کرد، مسیر آب را گرفت به بالا، رفت تا رسید به جایی که آب از باغی که درخت سیب داشت بیرون می آمد.صاحب باغ را گفت:

13خرداد

ازدواج عجیب پدر و مادر مقدس اردبیلی

“آورده اندکه پدر جناب مقدس اردبیلی آمده بود از آب جاری مشک را پر کند، دیدسیبی برآب روان است، گرفت و میل کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر