مقدم،

18مهر

اعتراف‌گیری با روش‌های غیرقانونی خلاف است

فرمانده نیروی انتظامی پلیس شایسته جامعه اسلامی را پلیسی دانست که حتی بدون بازرسی و حفاظت و نظارت دست به تخلف نزده و تقوای الهی او را از این اقدامات برحذر دارد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر