مقررات بسته پولی بانک مرکزی

10آذر

رحمانی فضلی:امسال هم کسری بودجه خواهیم داشت

واگذاری شرکتهای دولتی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تا به امروز ۱۱ درصد محقق شده است که علت این امر این است که برخی هنوز آماده واگذار نشده و برخی شرکتها مشتری ندارد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر