مقطع دكتري در دانشگاه كاشان

01خرداد

پذیرش دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه کاشان

تعداد رشته های دوره دکترا در این دانشگاه ۲۱ رشته گرایش است که در این رشته ها ۱۲۰ دانشجو تحصیل می کنند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر