مكانيسم بيولوژيكي

14تیر

استفاده از تلفن همراه احتمال بروز تومور مغزی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

به گزارش ایرنا و به نقل از رویترز با توجه به اینکه تولیدکنندگان گوشی های تلفن همراه گوشی ها را از نظر میزان سرطان زایی طبقه بندی کرده اند، این دسته بندی به طور کلی از نظر پزشکان رد شده است و استفاده از تلفن همراه به عنوان عامل اصلی در بروز تومور مغزی شناخته […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر