ملي،

16مهر

محاکمه مدیران سابق صادرات، ملی و مسکن

قاضی سراج از محاکمه مدیران عامل سابق بانک‌های صادرات ملی و مسکن در جریان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر