ملکه بریتانیای کبیر

18شهریور

کانادا؛ کشوری که در حاکمیت ملکه انگلیس است +تصاویر

کانادا دارای یک نظام چند حزبی است که در آن بسیاری از روش‌های قانونگذاری از کنوانسیون‌های نانوشته و پارلمان انگلیس گرفته شده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر