ملکه بریتانیا

23فروردین

ادامه رسوایی‌های اخلاقی در انگلیس

در ادامه گزارشات رسوایی‌های اخلاقی در مراکز آموزشی و نگه‌داری کودکان بریتانیا، آبزرور گزارش داد کودکان محصل در مرکز آموزشی دولتی اسکاتلند و محل تحصیل فرزندان ملکه بریتانیا، توسط معلمان مورد آزار و سوءاستفاده جنسی قرار داشتند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر