ملکه خبیث

20فروردین

جنایت‌های این زن در ایران فراموش نخواهد شد+تصویر

‏همسر ملکه خبیث ساعتی پیش مرد. کودتای ۲۸ مرداد با پیگیری و دستور مستقیم ملکه ‎انگلیس انجام شد. جنایت‌های شما در ایران را فراموش نمی کنیم.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر