ملک عبد العزیز آل سعود

28خرداد

جنگ قدرت بار دیگر بر سر خاندان آل سعود سایه انداخته است.

کشوری که بر اساس نظام پادشاهی استوار است و با مرگ هر کدام از شاهزادگان ، جنگ برای تصاحب قدرت از سر گرفته می شود

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر