مکارم اخلاقى

07مرداد

وظایف وکارکردهاى سیاسى و اجتماعى دولت مهدوى

دکتر محمد حسین خوشوقت اندیشه ناب مهدویت، بیش از هر چیز مشتمل بر عنصر خوشبینی نسبت به جریان کلی‏ نظام طبیعت و سیر تکاملی تاریخ و اطمینان به آینده و طرد عنصر بدبینی‏ نسبت به پایان کار بشر است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر