مکتب ایرانی

19تیر

راه یابی مکتب ایرانی به قوه قضائیه!؟

اشکان مؤمنی یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه‌ی قضائیه مجموعه‌ای تحت عنوان «ستاد حقوق بشر» است که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل گردیده و بنا بر همین مصوبه ریاست آن با شخص رئیس قوه‌ی قضائیه است. همچنین دبیر این ستاد که مسئولیت اصلی اجرایی آن را بر عهده دارد از ابتدای تأسیس با […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر