يوسف ناصري

مهمترین وظیفه دولت آینده از نظر رئیس سابق سازمان خصوصی سازی

ما باید ببینیم مشکلاتی که در گذشته داشته ایم چه بوده است، چه کارهایی باید انجام بدهیم، چه اهدافی داشته ایم، برنامه ها، سیاست ها و خط مشی های ما چه بوده است و مشکلات و چالش های ما در این زمینه ها چیست؟

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون